TINGKALANON - TANDEK - MORION

Friday, November 24, 2006

Impian Dan Ketidakpastian

Sebahagian daripada setiap hari, kadangkala ketidakpastian mula menguasai emosi. Satu antara yang mengisi doa ialah permintaan agar segala harapan tidak mengakhirkan permulaan impian. Kadangkala terasa pasti dengan atmospfera perasaan dan kadangkala juga tidak punya kekuatan untuk melihat 'masa depan'.

Kalaulah Serafim itu boleh pinjamkan sayapnya agar saya dapat merasakan sesuatu dalam diri untuk dipercayai...

Kalaulah Serafim itu boleh pinjamkan sayapnya, memungkinkan aku melihat sesuatu di depan yang membuatkan aku berkata 'Oh! this way is the right path for me'..
I want a long lasting happiness.....

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home