TINGKALANON - TANDEK - MORION

Thursday, August 30, 2007

Bila jumlah menjadi dua...

1. Lebih daripada satu..

2. Komunikasi dua hala..

3. Dapat mendengar..

4. Dapat meluahkan sesuatu..

5. Tidak bersendirian..

6. Boleh menegur..

7. berkerjasama..

8. Saling mengingati..

9. Saling membantu..

10. Menemani dan saling mengerti...

jika aku hanya bersendirian memahami dirimu... aku akan gagal.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

mick, apa ko punya e-mail?
-- jack
(masinasin@hotmail.com)

2:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

jalimiksawatan@mailcity.com

4:29 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home