TINGKALANON - TANDEK - MORION

Monday, October 20, 2008

Pelita Menyuluh Matahari

1. Seorang pemimpin yang bijak dalam memacu nama Malaysia melalui idea bernas yang berkelas dunia.
2. Seorang pemimpin yang terkenal dengan kritikan dan membidas ketidakseimbangan ekonomi antarabangsa, blok perdagangan yang menguntungkan negara maju , kerakusan idea kewangan barat dalam mengimplikasikan dollar dan mengambil bahagian dalam spekulasi ekonomi ke atas negara-negara miskin dan sedang membangun serta polisi luar yang tidak mengiktiraf kedaulatan negara lain.
3. Seorang pemimpin yang terkenal dengan idea pembangunan sukan berkelas dunia.
4. Seorang pemimpin yang terkenal dengan idea pembangunan yang menjana kewangan negara
5. Seorang pemimpin yang terkenal tegas, bijak, berpandangan jauh serta cekap dalam mengawal isu-isu dalam negara yang berbilang kaum
6. Seorang pemimpin yang sangat terkenal mempunyai kekuatan minda dan analitikal menangani kemelut dalam negara serta aktif dalam memberikan pandangan berhubung beberapa krisis antarabangsa
7. Seorang pemimpin yang berjaya dalam penjenamaan Malaysia melalui beberapa siri kejayaan daripada menghasilkan kenderaan sehinggalah kepada pengiktirafan institusi pendidikan di mata dunia
8. Seorang pemimpin yang terkenal mempunyi misi dan visi yang jauh melangkau masa, dan wajah kejayaan masa depan pentadbiran Malaysia telah tersergam melalui keindahan Putrajaya.
9. Seorang pemimpin yang berjaya membawa kestabilan politik dan pembangunan infrustruktur negara melalui daya kepimpinannya yang dinamik, progresif dan bertanggungjawab dan dilaksanakan melalui etika kerja yang cekap dan efisien.
10. Dan sehingga kini, masih ada pihak yang boleh bertanya "Siapa dia??"

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home